MUDr. Milan Víťazka

Pečnianska 9
851 01 Bratislava - Petržalka
Firemný telefón: +4212634 538 82
IČO: 31758584
DIČ: 1024603800Informácie o ordinácii MUDr. Milan Víťazka

Stomatologická ambulancia Bratislava - Petržalka

 

MUDr. Milan Víťazka poskytuje komplexnú stomatologickú starostlivosť, ako napríklad:

- vstupné vyšetrenie

- endodoncia - liečenie koreňových kanálikov

- RTG diagnostika vrátane komputerovej tomografie

- záchovná stomatológia (ošetrovanie kazov)

- parodontológia

- protetika

- estetická stomatológia

- špecializovaná endodoncia

- mikroskopická stomatológia

- dentoalveolárna chirurgia

- implantológia

- rodinná stomatológia

- dentálna hygiena

 

Dôraz kladiem na profesionálny prístup, moderné vybavenie a maximálnu spokojnosť pacienta.

 

Viac informácií o stomatologickej starostlivosti Vám poskytne MUDr. Milan Víťazka v ambulancii.

Jazykové vybavenie ordinácie: Nemecký jazyk

Fotografie a videá

Kontaktné osoby

MUDr. Milan Víťazka - zubný lekár

Mánesovo nám. 2

851 02  Bratislava - mestská časť Petržalka

 

Diplomovaná dentálna hygienička: Tatiana Trebichalská

Sestra: Žanet Mocková

Kde nás nájdete?